Јавната расправа по повод годишниот извештај за спроведување на Стратегијата за родова еднаквост за 2019

Share This Post

Центарот за истражување и креирање политики учествуваше на јавната расправа по повод годишниот извештај за спроведување на Стратегијата за родова еднаквост за 2019 во организација на Комисијата за еднакви можности при Собранието.
Една од темите на дискусија беше и родово одговорното буџетирање за кое се истакна значаен напредок, а кое е од особена важност за ефикасна имплементација на новата Стратегијата на централно и локално ниво.

More To Explore