Дневник 13.05.2012

Share This Post

ШТО ВЕТУВААТ ЛИДЕРИТЕ ОД ПАРТИСКИТЕ ТРИБИНИ

Груевски ќе ни служи, Црвенковски ќе нè спаси

Груевски во последно време говори едноставно и за прашања што се мошне народски или барем што граѓаните ги разбираат. За разлика од него, Црвенковски ги отвора крупните политички и општествени прашања како неопходни да се решат обичните граѓански проблеми… (More…)

More To Explore