Школа за јавни политики дискутираше за Плагијаризмот во високо образование

0
2070

На седмичното предавање одржано на 23.11.2017 година (ЧЕТВРТОК)во 18,00 часот беше презентиран извештајот од спроведеното истражување на тема “ПЛАГИЈАРИЗМОТ ВО ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ” од страна на д-р Кире Бабаноски, м-р Катерина Климоска, м-р Даниел Ѓоќески и Билјана Дуковска учесници на генерација 2016/7 на ШЈП “Мајка Тереза”.