Школа за јавни политики дискутираше за Плагијаризмот во високо образование

Share This Post

На седмичното предавање одржано на 23.11.2017 година (ЧЕТВРТОК)во 18,00 часот беше презентиран извештајот од спроведеното истражување на тема “ПЛАГИЈАРИЗМОТ ВО ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ” од страна на д-р Кире Бабаноски, м-р Катерина Климоска, м-р Даниел Ѓоќески и Билјана Дуковска учесници на генерација 2016/7 на ШЈП “Мајка Тереза”.

More To Explore

Activities

Call for Mentors | GBWN

Gender Budget Watchdog Network is looking for 5 mentors to guide and support