Шесто седмично предавање за генерација 2021/22

0
244

Седмично предавање на тема: Глобална биоезбедност во добата на био-технолошка револуција со предавачот: Љупчо Ѓорѓински — Виш советник за мултилатерални односи, МНР; Виш предавач, ДиплоФондација се оддржа на
13.4.2022 во 18 часот во х.Хилтон.