ЦИКП стана член на Платформата за родова еднаквост

Share This Post

Со вмрежувањето со граѓанските организации кои членуваат во Платформата за родова еднаквост и здружувањето на заедничката експертиза во различни области, ќе продолжиме заедно да придонесуваме кон унапредувањето на родовата еднаквост и рамноправност во С. Македонија.

More To Explore