ЦИКП на завршен настан на проектот Поттикнување на социјалното претприемништво

Share This Post

Извршната директорка на ЦИКП, Марија Ристеска, денеска учествуваше на Национална конфереренција, а воедно и завршен настан на проектот “Поттикнување на социјалното претприемништво”. Ристеска учествуваше на работилницата на која се разговараше за потребата од центри за поддршка за социјални претпријатија. Истовремено ги претстави и позитивните искуства од проектот „Смарт Старт“ и како истите може да се искористат во основањето корисни и ефикасни центри за поддршка.

More To Explore

Activities

Call for Mentors | GBWN

Gender Budget Watchdog Network is looking for 5 mentors to guide and support