Форуми во заедницата- Специфични потреби на мажите и жените остварени преку процесот на родово одговорно буџетирање

Share This Post

Во наредните два месеца во рамки на проектот „Низ женски леќи: покревање на политики и буџетски иницијативи, следење на спроведувањето на локалните акциски планови за родова еднаквост“, финансиран од Европската Унија, ќе организираме 17 форуми во заедниците. Форумите се на тема- Специфичните потреби на мажите и жените остварени преку процесот на родово одговорно буџетирање.
Форумите во заедниците ќе овозможат идентификување на специфичните потреби и приоритети на граѓаните од сите групи во општините, вклучувајќи ги и маргинализираните заедници, а со цел обезбедување услови за приоретизирање на програмите и проектите како и истовремено подобрување на структурата на програмите во општините.
Под влијание на актуелната состојба со Ковид 19, форумите ќе се одржат онлајн на платформата ZOOM и тоа во 3 циклуса-односно три средби по 2 часа со истата група на граѓани.
Ве молиме регистрирајте го вашето учество на следниве линкови за регистрација со пополнување на краткиот прашалник, по што ќе добиете линк за форумот на e-mail адресата која сте ја навеле во пријавата:

More To Explore