Учество на втората регионална работилница во организација на Отворениот регионален фонд за Југоисточна Европа-Енергија за енергија, транспорт и заштита на климата

Share This Post

Претставник од ЦИКП, во придружба на пратениците проф.д-р Гордана Силјановска Давкова и д-р. Ненад Коциќ, како и секретарот на собраниската комисија за финансирање и буџет Драган Пулевски, присуствуваат на втората регионална работилница која ја организира Отворениот регионален фонд за Југоисточна Европа-Енергија за енергија, транспорт и заштита на климата (ORF-ETC) и неговата програмска компонента поврзана со развојот на капацитетите на неслужбените т.н. Зелени собраниски групи од Западен Балкан.

Целта на работилницата која се одржува во Energy Community е да разменат мислења и ставови во поглед на развојот на националните планови за енергетика и клима, енергетската сиромаштија и напуштањето на јагленот во време на економско-енергетска криза.
Компонентата е заеднички имплементирана од Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH и Мрежата на училишта за политички студии во Западен Балкан.

More To Explore

Activities

Call for Mentors | GBWN

Gender Budget Watchdog Network is looking for 5 mentors to guide and support