Утврдување на перцепциите и однесувањата на жителите на Општина Аеродром во однос на алтернативните форми на мобилност

0
94

За целите на проектот “Здрави навики за здрава околина”, поддржан од Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП), Центарот за истражување и креирање политики во периодот од 15.07.2022 до 05.08.2022 година, спроведе пред-истражување за утврдување на перцепциите и однесувањата на жителите на Општина Аеродром во однос на алтернативни форми на мобилност на кратки релации, како што се пешањето и велосипедизмот. Базирајќи сè на пристапот за промена на однесувањето (Behavioral Сhange), со овој прашалник ги испитавме вообичаените однесувања на граѓаните од Општина Аеродром, за подлабоко да ги разбереме нивните потреби за поредовно користење велосипед и пешачење на кратки релации. Што е тоа што ги мотивира граѓаните за да го заменат автомобилот како превозно средство на кратки реалции и на кој начин можеме да ја подобриме/унапредиме моменталната состојба?

Прочитајте ги наодите од истражувањето ТУКА.