ТРАНЗИЦИОНА правда во Република Македонија: извештај за 2010-2011 година

Share This Post

Овој извештај е резултат на систематско следење на напредокот на процесот на транзициона правда во земјите кои произлегоа од распадот на СФРЈ. Регионалниот тим кој стои зад ова истражување е составен од следните невладини организации:

  • Фонд за хуманитарно право (ФХП) од Белград;
  • Младинска иницијатива за човекови права во Хрватска (ЈИХР Хрватска) од Загреб;
  • Центар за истражување и креирање политики (ЦИКП) од Скопје;
  • Фонд за хуманитарно право – Косово (ФХП Косово) од Приштина;
  • Здружение за транзициона правда, одговорност и сеќавање во БиХ од Сараево;
  • Центар за демократија и транзициона правда (ЦДТП) од Бања Лука; и
  • Цивил линк – Центар за човекови права од Љубљана.

 

Истражувањето е спроведено со поддршка на Европската комисија и Фондацијата Рокфелер…

 

Извештај

ТРАНЗИЦИОНА ПРАВДА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА:
ИЗВЕШТАЈ ЗА 2010-2011 ГОДИНА

Download File , MK

More To Explore