Среќна нова година и божиќни празници!

Share This Post

Нашиот проглас за следната 2017-та година 🙂

Ќе работиме на:

– справување со скриената економија
– синдикално организирање преку нови медиуми
– на вештината учење за да учиме / learning to learn skill
– изучување на улогата на жената во услови на политичка, финансиска и миграциона криза
– воведување на стандарди на управување кај граѓанските организации
– промоција на граѓанските здруженија во социјални претпријатија
– унапредување на енергетска ефикасност, справување со климатски промени и заштита на животна средина
– отворено владино партнерство
– родово одговорно буџетирање
– внатрешна демократија во политичките партии
– преку школото за јавна политика ќе градиме нова генерација на лидери кои ќе имаат консензус за прашања врзани со евроатлантски интеграции; мултикултурализам и трансформативни политики

Искрени желби за здравје и успех,
тимот на ЦИКП

More To Explore