Со UN Women дискутиравме за меѓу-институционалната соработка за подобрени јавни услуги и безбедност во рамки на конференцијата за безбедност на јавни места

Share This Post

Денеска со UN Women дискутуравме за меѓу-институционалната соработка за подобрени јавни услуги и безбедност во рамки на конференцијата за безбедност на јавни места: Право на Град за сите! На панелот модериран од Марија Ристеска зборуваа Емилија Ѓурчиновска Матевска од општина Гази Баба, Катерина Стојкова од МВР и Eлеонора П.Николовска од Град Скопје. Заклучивме дека ни се потребни механизми за координација (преку координаторите за еднакви можности и локалните совети за превенција) и соработка на сите институции со цел да ја унапредиме безбедноста во Градот Скопје за нашите мајки, ќерки, сестри и баби да се чуствуваат безбедно!

More To Explore