Соопштение за јавност истражување на јавно мислење колку граѓаните ги поддржуваат новите мерки на владата?

Реформските мерки на владата се поддржани од граѓаните. Одлуката на владата да се забрани дополнителната работа на државните лекари во приватните болници и амбуланти е поддржана со (62.6%); воведениот рамен данок ужива помала согласност на електоратот бидејќи (41%) се за, а дури (39.6%) се против оваа мерка на владата, но најавата на владата да воведе задолжително средно образование е апсолутно најподдржана со цели (82.7%) од граѓаните на Република Македонија. Ова го покажа анкетата спроведена од Центарот за истражување и креирање политикиво изминатава недела. Истражувањето се реализираше, врз основа на репрезентативен примерок од 1080 испитаници. Други резултати на истражувањето се следниве:

  • Кај Македонците 64% се за забрана на дополнителната работа на лекарите (а 23% се против), 40% се за рамен данок (против се 36%), и за задолжително средно се 86% (наспроти 10%).
  • Кај Албанците 57% се за забрана на дополнителната работа на лекарите (а 33% се против), 48% се за рамен данок (против се 45%), и за задолжително средно се 74% (наспроти 19%).
  • По пол резултатите се следниве. Кај мажите 65% се за забрана на дополнителната работа на лекарите (а 24% се против), 43% се за рамен данок (против се 39%), и за задолжително средно се 80% (наспроти 15%).
  • Кај жените 60% се за забрана на дополнителната работа на лекарите (а 27% се против), 39.5% се за рамен данок (против се 40%), и за задолжително средно се 85% (наспроти 10%).

Искрено Ваши,

Центар за Истражување и Креирање Политики – Скопје

За повеќе информации контактирајте го Г-н Жидас Даскаловски (070231949)