Седмично предавање со Проф. Трпески

Share This Post

Во четврток 12.4.2018год. во хотел Порта во 18,00 часот гостин предавач беше Проф. д-р Предраг Трпески од Економски Факултет, при УКИМ. Темата на дискусијата беше:
Даночниот систем во Р. Македонија.

More To Explore