Седмично предавање со Проф. Мерсел Биљали

Share This Post

На 28.1.2018 во Хотел Порта предавање на тема Правните и политичките предизвици од процесот на присоединување на ЕУ одржа професорот Мерсел Биљали. 

More To Explore