Седмично предавање со Проф. Иванка Василевска

Share This Post

Гостин предавач на 27.2.2019 во 18 часот во х. ПОРТА беше проф. Иванка Василевска  Правен факултет на УКИМ, која говореше за Создавањето на балканските нации и современите политички случувања.

More To Explore