Седмично предавање со Проф.Др. Стојан Славески

Share This Post

Во среда на 03.04.2019 година, во Хотел Порта во 18 часот, гостин предавач ни беше Проф. д-р. Стојан Славески-директор на Дирекција за безбедност на класифицирани информации. Тој говореше на тема “Менаџмент со класифицирани информаци.”

More To Explore