Седмично предавање со проф. Бранко Саркањац

Share This Post

Проф. Бранко Саркањац одржа предавање на тема „Се што сакавте да дознаете за Сарт, референдумот,  и јавните политики„ на 9.10.2018 во х. Порта.

More To Explore

Activities

Call for Mentors | GBWN

Gender Budget Watchdog Network is looking for 5 mentors to guide and support