Седмично предавање со Зоран Дранговски од МЗМП

Share This Post

На 3.10.2018 година во хотел Порта предавање одржа Зоран Дранговски претседател на Македонското здружение на млади правници на тема: Бегалци и мигранти-кампови и политики.

More To Explore