Седмично предавање со Васил Петрушевски

Share This Post

На 17.4.2019 (среда) во 18,00 часот во хотел ПОРТА предавање оддржа Васил Петрушевски на Тема: Предизвиците, на социјалните претприемништва.

More To Explore

Activities

Call for Mentors | GBWN

Gender Budget Watchdog Network is looking for 5 mentors to guide and support