ТРЕТО И ЧЕТВРТО СЕДМИЧНО ПРЕДАВАЊЕ: ГОРДАНА ГАПИЌ и МАРИЈА РИСТЕСКА

Share This Post

 

7 October 2016

Говорник беше Д-р. Марија Ристеска, Директор на Центер за истражување и креирање политики која зборуваше за темата „Јавни политики во теорија и пракса.„

9 October 2016

Говорник беше госпоѓа Гордана Гапиќ Димитровска, Раководител на оделение за унапредување на процесот на проценка објавување и следење на регулативите а темата „Проценка на влијанието на регулативата“.

More To Explore

Activities

Call for Mentors | GBWN

Gender Budget Watchdog Network is looking for 5 mentors to guide and support