РАЗВОЈ НА ФУНКЦИОНАЛНИ МЕДИУМСКИ ИНСТИТУЦИИ ВО МАКЕДОНИЈА

Share This Post

Овој текст го анализа влијанието на странската помош за развој на македонскиот медиумскиот сектор. Во таа насока, второто поглавје го претставува политичкиот и медиумскиот систем, третото ја анализира инволвираноста на странските донатори во реформите на медиумскиот сектор, додека пак четвртото, петото и шестото поглавје ги разработуваат трите индивидуални институции: Совет за Радиодифузија, Македонска Радио Телевизија и Македонскиот Институт за Медиуми. Во последното, седмо поглавје, се заклучоците околу влијанието на странските донации во реформите во медиумскиот сектор во РМ…

Policy Brief N.26; September 2013

РАЗВОЈ НА ФУНКЦИОНАЛНИ МЕДИУМСКИ ИНСТИТУЦИИ ВО МАКЕДОНИЈА

Download File, MK;

More To Explore

Activities

Call for Mentors | GBWN

Gender Budget Watchdog Network is looking for 5 mentors to guide and support