РАЗВОЈ НА ФУНКЦИОНАЛНИ МЕДИУМСКИ ИНСТИТУЦИИ ВО МАКЕДОНИЈА

0
1204

Овој текст го анализа влијанието на странската помош за развој на македонскиот медиумскиот сектор. Во таа насока, второто поглавје го претставува политичкиот и медиумскиот систем, третото ја анализира инволвираноста на странските донатори во реформите на медиумскиот сектор, додека пак четвртото, петото и шестото поглавје ги разработуваат трите индивидуални институции: Совет за Радиодифузија, Македонска Радио Телевизија и Македонскиот Институт за Медиуми. Во последното, седмо поглавје, се заклучоците околу влијанието на странските донации во реформите во медиумскиот сектор во РМ…

Policy Brief N.26; September 2013
РАЗВОЈ НА ФУНКЦИОНАЛНИ МЕДИУМСКИ ИНСТИТУЦИИ ВО МАКЕДОНИЈА

Download File, MK;