Разбиј ја пристрасноста – Спречи ја сиромаштијата на жените!

Share This Post

Во рамки на кампањата „Разбиј ја пристрасноста – Спречи ја сиромаштијата на жените“ по повод 8 март денот на кој ја одбележуваме борбата за економска, политичка и социјална еднаквост меѓу мажите и жените одржавме дискусија на тема Gender Equal(IT)y Lab: Women’s role in 2022.
Со жените и девојките од IT Labs зборувавме за родовите нееднаквости во општеството, родовите улоги и очекувањата кое општеството ги има од жените во 21от век.

Овие жени и девојки дефинитивно ги разбиваат стереотипите и предрасудите.

Разбиј ја пристрасноста – Спречи ја сиромаштијата на жените!

More To Explore

Activities

Call for Mentors | GBWN

Gender Budget Watchdog Network is looking for 5 mentors to guide and support