Професорите со решенија за излез од кризата

Share This Post

Претставници на универзитетската фела излегоа со свои предлози за надминување на кризата во државата и за создавање предуслови за долгорочна стабилност

На Македонија и’ се потребни темелни реформи во структурата на институциите и во нивната координација, со цел справување со политичко-безбедносните предизвици, со какви што се соочува државата и во неколку месеци. Ова е една од главните поенти што произлегоа од вчерашната научна дебата во Скопје, што ја организираше Факултетот за безбедност на тема „Политичка и безбедносна криза во Македонија и стратешки пристап за системски решенија“…

 

 

More To Explore