Продолжување со менторските средби во рамки на проектот „Смарт Старт“. 

Share This Post

#smartstart4u

Претставничките од Лице в лице ја имаа втората средба со нивните ментори од Stopanska Banka a.d. Bitola. На состанокот се разменија идеи за дел од производите кои ова социјално претпријатие ќе ги пушти на пазарот во следниот период, за што добија вредни и корисни совети од вработените од одделот за маркетинг.
Интересни бележници, уникатни беџови, штосни подлошки ќе бидат само дел од новите производи. Во исчекување … 

More To Explore