Прирачник: ЗАЕДНИЧКО ЖИВЕЕЊЕ

Share This Post

На почетокот на 21 век, европејците имаат многу за што треба да бидат благодарни. Општо земено, нивните животи се послободни, поздрави, побезбедни, помирни и најверојатно подолги од животите на нивните предци во изминатите векови, но за жал и од нивните современици во останатите делови на светот. Европејците отфрлија многу нехумани практики од минатото, како на пример, смртната казна, и прифатија степен на одговорност за меѓусебната благосостојба во несреќни времиња. Не само во 27те членки на Европската Унија, туку и во 47те земји-членки на Советот на Европа, нивните права и слободи – иако сеуште многу често прекршувани – се закотвени во Европската конвенција за човекови права и подржани со пресудите на Европскиот суд за човекови права.

 

Прирачник

ПРИРАЧНИК
ЗАЕДНИЧКО ЖИВЕЕЊЕ

  Download File, MK

More To Explore