ПРЕПОРАКИ ОД КОАЛИЦИЈАТА НА ГРАЃАНСКИ ЗДРУЖЕНИЈА ЗА НОВИОТ АКЦИСКИ ПЛАН ЗА ОТВОРЕНО ВЛАДИНО ПАРТНЕРСТВО (2014-2016)

Share This Post

Во рамките на проектот “Застапување за отворена влада: право да знаеш во Југоисточна Европа” финансиран од Европската унија, Центарот за истражување и креирање политики (ЦИКП) иницираше коалиција со граѓанските здуженија за да се зголеми познавањето за глобалната иницијатива за Отворено владино партнерство (ОВП) како и да се соберат и достават што поефикасни препораки до Владата за новипт Акциски план за ОВП (2014-2016)…

 

  

 
This project is funded by the European Union (Directorate-General Enlargement, European Commission).
The contents of this report are the sole responsibility of the Center for Research and Policy Making.
The views presented in this report do not necessarily represent the views of the European Union.

More To Explore

Activities

Call for Mentors | GBWN

Gender Budget Watchdog Network is looking for 5 mentors to guide and support