Презентација на анализите подготвени 2017/18 година од страна на учесниците на Школото….

0
1492

На 17 мај, 2018 се одржа презентација на анализите подготвени 2017/18 година од страна на учесниците на Школото.