Предавање на професорот Миодраг Лабовиќ

Share This Post

Во четврток 15.3.2018 во 18.00часот во Х. Порта предавање на тема: “Стратегија за реформите во правосудниот и политичкиот систем” одржа професорот Миодраг Лабовиќ.

More To Explore