Предавање на Неда Малеска Сачмароска, ЦУП

Share This Post

Во четврток 22.3 во х.Порта во 18 часот имавме предавање за Работна ангажираност во јавниот сектор (employment engagement) како основ за поефективни јавни политики. Предавач ни беше Неда Малеска Сачмароска, Извршен директор, Центар за управување со промени (ЦУП).

More To Explore