Предавач на школото проф. д-р Ненад Марковиќ, од Правен Факултет, УКИМ

Share This Post

На 15.11 во 18 часот во х. Порта проф. д-р Ненад Марковиќ, од Правен Факултет, УКИМ одржа предавање на тема „Good governance and informality„

More To Explore