Прво Седмично Предавање со Д-р Панче Велков

Share This Post

Почеток на новата генерација на Школото 23/24 со предавање на Проф. Панче Велков.

Во среда, на 18.10.2023 година во 18 часот во Музејот на град Скопје, се оддржа првото неделно предавање на Школо за јавни политики Мајка Тереза. Домаќин и предавач беше проф. Панче Велков, директор на Музејот. Темата на која дискутиравме беше: Културните политики и демократијата (државно и меѓународно ниво, институционални и невладини искуства)

More To Explore