Прво седмично предавање на Школата за јавни политики “Мајка Тереза” за 2022/23 година

Share This Post

Миграциите како глобален процес и предизвик беа фокус на првото седмичното предавање на Школата за јавни политики “Мајка Тереза” за 2022/23 година, кое се одржа на 14 ноември во просториите на ЦИКП.
Предавањето беше предводено од страна на деканот на Факултетот за безбедност при УКЛО, проф. Никола Дујовски.

More To Explore