ЦРПМ на Саем за образование и наука 2017: Дебата на тема “Жените во техничките науки”

Share This Post

Ана Мицковска-Ралева, аналитичар за образовни политики во Центарот за истражувања и креирање политики зс функционалната неписменост “Некои од причините се во несистематското воведување промени, без консултација на сите засегнати страни и најбитно – недостигот на евалвација на ефектите од промените. Се имплементираат програми, тие потоа се прошируваат на повисоките образовни степени, без притоа да се утврдат ефектите од промените. Вистинскиот приод би бил реформата да започне како пилот-проект во неколку училишта или неколку градови, по што ќе следува периодична евалвација, па доколку ефектите се позитивни, таа да се примени на национално ниво. Од друга страна, оние што ги спроведуваат реформите на некој начин се чувствуваат како аутсајдери. Наставниците се жалат на административна преокупираност која им го намалува фокусот на наставата“

Дебата 2:  Родот во медиумите“ со модераторката Емилија Петреска Камењарова и говорниците д-р Силвана Петревска (ЦРПМ); проф.д-р Ана Мартиноска и д-р Марија Милошевска Мијалкова.

More To Explore