Поседуваш вештини за креирање интересни видеа? Можност за освојување на 2500 и 6000 ЕВРА!

Share This Post

Нашиот ценет партнер, STRIVE програмата на Хедаја отвори видео натпревар за студенти од универзитетите ширум светот. STRIVE Програмата е финансирана од ЕУ, а спроведувана од страна на Хедаја од мај 2015 година. Програмата има за цел да ги изгради капацитетите на државните и недржавните чинители за ефикасно справување со радикализацијата и регрутирањето што води кон насилен екстремизам, почитувајќи ги во исто време, човековите права и меѓународното право.

Повеќе информации за повикот (на англиски) на следниов линк подолу:
https://www.hedayahcenter.org/strivecompetition/

Our esteemed partner and donor, The STRIVE Global program at Hedayah opened a video competition for university students worldwide. The STRIVE Global program is an EU-funded program implemented in May 2015 by Hedayah. It has an overall objective of building the capacity of state and non-state actors to effectively challenge radicalization and recruitment to violent extremism while continuing to respect human rights and international law.

More information available for the competition at:
https://www.hedayahcenter.org/strivecompetition/

More To Explore