Пoвик за ангажирање на експерт(ка)

Share This Post

Нашиот тим има потреба од ИТ експерт за поставување на содржината за онлајн обука на претходно креирана е-платформа.

Оваа активност е во рамките на проектот „Низ женски леќи: покревање на политики и буџетски инициjативи, следење на спроведувањето на локалните акциски планови за родова еднаквост“ (во оригинал: “Through gender lenses: apprasing budgets and policies; watchdogging local action plans for gender equality implementation”), финансиран од Европската Унија преку програмата Support to Civil Society Networks and Platforms in the Republic of North Macedonia.

За повеќе информации од повикот прегледајте го следниот документ. 

More To Explore