Петто седмично предавање на Школата за јавни политики “Мајка Тереза” за 2022/23 година

Share This Post

Во вторник во 18 часот на 14.3.2023 предавање за интеркултурни вредности во Македонија имаше Ветон Зекољи/Veton Zekolli – извршен директор на Nansen Dialogue Centre Skopje.

More To Explore