Петто седмично предавање и дискусија за генерација 2021/2 со Живко Белчев, Блерант Рамадани и др.

0
360

Во среда 29.12.2021 во х.Хилтон од 18 часот неделно предавање/презентација имаа Живко Белчев, Д-р Билјана Матевска, Blerant Ramadani, и Фросина Петкоска. Темата беше: “Совет на Европа, искуство од учеството на World Forum for Democracy 2021”.