Осмо седмично предавање со м-р Јане Трпковски, социолог-аналитичар

Share This Post

Среда 11.05.2021 во х.Хилтон од 18 часот неделно предавање на
м-р Јане Трпковски, социолог-аналитичар.
Темата беше: Економско-демографските предизвици на одржливиот развој.
Насловот на предавањето беше: Социолошката димензија на образовните политики, капацитетите на пазарот на труд и мапирањето на социјалните нееднаквости.

More To Explore