Осмо седмично предавање со д-р Зоран Дабиќ, амбасадор на Република Македонија при ОБСЕ и НАТО

Share This Post

Во четврток, на 7 март 2024 година, со почеток од 18 часот, имавме предавање на д-р Зоран Дабиќ, амбасадор на Република Македонија при ОБСЕ и НАТО, како и основачки претседател на Македонскиот дипломатски синдикат, на тема:
“Кариера на дипломат – во служба на Република Македонија во мултилатералните форуми.”

 

More To Explore