Осмо седмично предавање и дискусија за 2019/2020 со Љубиша Николовски

Share This Post

Во четврток на 27.2.2020год. во 18.00 часот во х.Порта предавање оддржа Љубиша Николовски, долгогодишен новинар и уредник. Темата беше „Медиумите меѓу јавниот интерес и политичкиот клиентелизам“.

More To Explore