Одржавме работилница за воведување на систем за квалитет во управувањето (СКУ) за граѓанските организации.

Share This Post

Вчера (31.10.2017) се одржа првата работилница за воведување на систем за квалитет во управувањето (СКУ) за граѓанските организации. Учесниците на работилницата за запознаа со предлог-моделот на СКУ, а им беа претставини и практични решенија за воведување на СКУ во секојдневното работење на граѓанските организации. ЦИКП ги охрабрува граѓанските организации да доставуваат коментари, предлози и сугестии во врска со СКУ, со цел негово подобрување и развивање според потребите на граѓанскиот сектор во Македонија.
Проектот се реализира со финансиска подршка од Цивика мобилитас — at Hotel PORTA Skopje / Хотел ПОРТА Скопје.

More To Explore