Одржавме работилница за воведување на систем за квалитет во управувањето (СКУ) за граѓанските организации.

0
1555

Вчера (31.10.2017) се одржа првата работилница за воведување на систем за квалитет во управувањето (СКУ) за граѓанските организации. Учесниците на работилницата за запознаа со предлог-моделот на СКУ, а им беа претставини и практични решенија за воведување на СКУ во секојдневното работење на граѓанските организации. ЦИКП ги охрабрува граѓанските организации да доставуваат коментари, предлози и сугестии во врска со СКУ, со цел негово подобрување и развивање според потребите на граѓанскиот сектор во Македонија.
Проектот се реализира со финансиска подршка од Цивика мобилитас — at Hotel PORTA Skopje / Хотел ПОРТА Скопје.