Оглас за функционери за „мачкање очи“

Share This Post

Марија Ристеска од Центарот за истражување и креирање политики, пак, смета дека овој владин потег е добар, но дека не соодветствува со оној за кариерен развој во државната служба. Според неа, со принципот за правична застапеност што произлегува од Рамковниот договор, а сега и со ваквиот начин на вработување се поткопува постоечкиот систем за кариера на службениците во администрацијата…

More To Explore