Обука за проценка на влијанието на регулативата врз родовата еднаквост

0
339

Успешно спроведен прв дел од дводневната обука наменета за претставници од релевантните министерства. Вториот дел од обуката ќе се спроведе во текот на утрешниот ден, а на 22 и 23 декември ќе биде спроведена и втората обука која е планирана за оваа седмица.

Обуките се спроведуваат со цел обезбедување родова сензитивност, разбирање и потребна подготвеност за целосна интеграција на родовата перспектива во законските прописи и одлуки на министерствата, како и за целосно интегрирање на родовата перспектива во организацијата и дизајнот на услугите што ги обезбедуваат министерствата, притоа доставените услуги да имаат конкретно влијание врз напредокот на жените и мажите во сите области на општествениот и јавниот живот.

Центарот за истражување и креирање политики овие обуки ги организира во соработка со Министерството за информатичко општество и администрација и Министерството за труд и социјална политика, а со поддршка од страна на Мисијата на ОБСЕ во Скопје.