Обука за градење на капацитети за инклузија на жените во финансискиот сектор во организација на Alliance for Financial Inclusion (AFI)

Share This Post

Денес Марија Ристеска, како координаторка на политики на ЕБОР програмата за жени во бизнис во Западен Балкан, учествува на обука на Асоцијацијата за финансиска инклузија/Alliance for Financial Inclusion (AFI) која во соработка со нашиот партнер Европска банка за обнова и развој (ЕБОР)/European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) во Централна Азија, гради капацитети за инклузија на жените во финансискиот сектор.

Инклузијата би значела:
✔️ трансфер на економска вредност преку зголемување на економските и финансиски трансакции со жени,
✔️ унапредување на економската добросостојба на жените, и
✔️ зголемување на економската независност на жените.

More To Explore

Activities

Call for Mentors | GBWN

Gender Budget Watchdog Network is looking for 5 mentors to guide and support