Обука за градење на капацитети за инклузија на жените во финансискиот сектор во организација на Alliance for Financial Inclusion (AFI)

0
96

Денес Марија Ристеска, како координаторка на политики на ЕБОР програмата за жени во бизнис во Западен Балкан, учествува на обука на Асоцијацијата за финансиска инклузија/Alliance for Financial Inclusion (AFI) која во соработка со нашиот партнер Европска банка за обнова и развој (ЕБОР)/European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) во Централна Азија, гради капацитети за инклузија на жените во финансискиот сектор.

Инклузијата би значела:
✔️ трансфер на економска вредност преку зголемување на економските и финансиски трансакции со жени,
✔️ унапредување на економската добросостојба на жените, и
✔️ зголемување на економската независност на жените.