Нова Македонија 26.04.2013

Share This Post

АМЕРИКАНЦИТЕ ГО НАМАЛУВААТ ИНТЕРЕСОТ ЗА БАЛКАНОТ

Сега на Европската Унија ќе ѝ се даде поголема димензија во политичката сфера, а Соединетите Американски Држави ќе останат повеќе задолжени за безбедносната сфера, во која во последно време и Германија сѐ повеќе се вовлекува и станува сѐ посилна – Жидас Даскаловски …. (More…)

More To Explore

Activities

Call for Mentors | GBWN

Gender Budget Watchdog Network is looking for 5 mentors to guide and support