Неделно предавање на амбасадорот д-р Петар Поп Арсов

Share This Post

Во четврток 7.3.2019 во 18.00 часот во хотел ПОРТА Школото за јавни политики Мајка Тереза  ја претстави книгата “Советот на Европа вредности,стандарди и државни интереси” на долгогодишниот амбасадор во Совет на Европа д-р Петар Поп Арсов. Свои излагање имаше д-р Петар Поп Арсов а говорeше и рецензентот Проф.д-р Јован Ананиев. 

More To Explore