Невработеноста е најголем предизвикувач на сива економија

Share This Post

Невработеноста е еден од најголемите предизвикувачи на скриената економија во Македонија. Како што изјави Емил Шурков од ЦРПМ на денешната трибина „Зајакнување на медиумското известување за скриената економија и за корупцијата: Најнови трендови и европски искуства“, справувањето со сивата економија ќе биде многу поуспешно ако има поголема соработка и поголема поврзаност меѓу институциите. Во истражувањето „Економија на маглини и на сенки – скриената економија во Македонија“, уделот на скриената економија во Македонија, во зависност од користениот метод на мерење, се движи од 24 до 47 отсто од БДП, но добро е што има тенденција на опаѓање. Шурков истакна дека за да се намали скриената економија, треба да се зголеми вработеноста, да се зголеми даночната дисциплина, да има поголема контрола, како и свесност и едукација на населението…

 

More To Explore