Најтранспарентен Фондот за здравство, најзатворено Министерството за одбрана

0
1319

Центарот за истражување и креирање политики (ЦИКП) од мај до септември спроведе истражување за тоа колку институциите на централно ниво ги применуваат практиките за транспарентност, отвореност, отчетност, одговорност, партиципативност и ефикасност), кое опфати 19 институции (Влада, Собрание, ПИОМ, ФЗО и 15 министерства)…