Меѓународен ден за подигнување на свеста за зачувување на животната средина

Share This Post

Во универзумот има милијарди галаксии. Во нашата галаксија има милијарди планети. Само една е планета Земја.

Да го зачуваме тоа што остана и барем да се обидеме да ја поправиме штетата што човештвото ја направи исклучиво за сопствен интерес. Светскиот ден на животната средина не потсетува дека секој од нас има обврска кон природата.

🔴 Должни сме им на идните генерации!

🔴 Должни сме им на сите живи битија!

🔴 Должни сме и на нашата мајка природа!

✅ Да живееме одржливо и во хармонија со природата: кажи НЕ на пластиката, посади дрво, селектирај отпад, штеди електрична енергија, користи алтернативни извори на енергија.

More To Explore